Dansk  Engelsk 
GDPR
Nye EU-regler gør, at du kan føle dig endnu mere tryg

EU har skærpet kravene til, hvordan virksomheder bruger og behandler personlige oplysninger. Formålet med de nye regler er, at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018 og gælder for alle virksomheder.


Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

1. Indsamling og brug af oplysninger

Oplysninger der angives ved installation og brug af SafeHome produkter og apps bliver udelukkende gemt lokalt hos den enkelte bruger. Vi har således ikke adgang til at tilgå, indsamle og anvende disse oplysninger. Vi indsamler og behandler kun de nødvendige oplysninger om dig.

Personoplysninger:

Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Når du bruger vores tjenester som eksempelvis ved oprettelse af support sag og tilmelding til nyhedsbreve, kan du give personoplysninger til os. Vi anvender og behandler personoplysninger på forskellige måder, eksempelvis til at kunne yde service og udføre forbedringer, herunder følgende:

  • Vi anvender de oplysninger, der indsamles, til at betjene, vedligeholde, forbedre og levere alle funktioner i vores tjenester. Til at levere tjenester og oplysninger der anmodes om, til at svare på kommentarer, spørgsmål og yde support til brugere.
  • Vi kan bruge din e-mail adresse eller anden information, til at kontakte dig i forbindelse med administrative formål såsom kundeservice eller kommunikation, herunder opdateringer, kampagner, nyheder og begivenheder vedrørende produkter og tjenester, som tilbydes af os og af tredjeparter som vi samarbejder med. Du har mulighed for at fravælge modtagelse af reklamekommunikation som beskrevet nedenfor under "Dine rettigheder".
  • Vi kan også bruge personlige oplysninger til interne formål såsom revision, dataanalyse og undersøgelser, til forbedring af SafeHome-applikationer, tjenester og kundekommunikation.

Personfølsomme oplysninger:

Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person samt helbredsoplysninger.

Vi indsamler og behandler ikke personfølsomme oplysninger.

Ikke-personlige oplysninger:

Vi kan indsamle data i en form, der ikke i sig selv tillader direkte tilknytning til et bestemt individ. Vi må indsamle, bruge, overføre og videregive ikke-personlige oplysninger til ethvert formål.

Eksempelvis kan vi indsamle oplysninger om kundeaktiviteter på vores hjemmeside og fra vores andre produkter og tjenester, samt detaljer om hvordan du bruger vores tjenester, herunder søgninger. Disse oplysninger hjælper os til at give nytte oplysninger til vores kunder, til at få overblik over hvilke dele af vores hjemmeside, produkter og tjenester der er mest interessante, samt til at forbedre vores tjenester.

Mindreårige:

Beskyttelse af de børns privatliv er især vigtigt. Vores tjeneste er ikke rettet mod børn under 16 år, og vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 16 år uden at få forældres samtykke. Hvis du er under 16 år, bedes du ikke bruge eller tilgå tjenesten på noget tidspunkt eller på nogen måde. Hvis vi erfarer, at der er indsamlet personlige oplysninger fra personer under 16 år uden verificerbare forældre/værges samtykke, vil vi tage de nødvendige skridt for at slette disse oplysninger. Hvis du er forælder eller værge og erfarer, at dit barn under 16 år har angivet personoplysninger på tjenesten, bedes du informere os herom på support@safehome.dk og anmode om at vi sletter barnets personlige oplysninger fra vores systemer.

2. Videregivelse af informationer

Bortset fra det der er beskrevet i denne politik, vil vi ikke videregive dine oplysninger til tredjepart uden dit samtykke. Vi kan videregive oplysninger til tredjepart, hvis du giver os tilladelse til det og i følgende tilfælde:

  • Vi arbejder med tredjeparts serviceudbydere der leverer hjemmeside, applikationsudvikling, hosting, vedligeholdelse, betalingsbehandling og andre tjenester til os. Disse tredjeparter kan få adgang til eller behandle dine oplysninger som led i at levere disse tjenester til os. Generelt begrænser vi de oplysninger, der leveres til disse tjenesteudbydere, til det der er rimeligt og nødvendigt for at kunne udføre arbejdet og vi kræver at de accepterer at opretholde fortroligheden af sådanne oplysninger.
  • Vi videregiver muligvis dine oplysninger, hvis det er påkrævet i henhold til lov eller i god tro på at en sådan handling er nødvendig for at overholde statslige og føderale love som svar på en domstolsordre, retslige eller andre offentlige stævninger, arrestordre eller til samarbejde med retshåndhævende myndigheder eller andre statslige organer.
  • Vi forbeholder os også ret til at videregive oplysninger som vi, i god tro, mener, er hensigtsmæssige eller nødvendige for at tage forholdsregler for ansvar, beskyttelse af os eller andre mod svig, misbrug samt ulovlig brug eller aktivitet. Til at undersøge og forsvare os mod enhver tredjeparts anklager, eller beskyttelse af tjenesteydelsens sikkerhed, integritet og eventuelle faciliteter eller udstyr, der anvendes for at gøre tjenesten tilgængelig eller beskytte vores ejendom eller andre juridiske rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, håndhævelse af vores aftaler) eller rettigheder, ejendom og sikkerhed for andre.
  • Oplysninger om vores brugere, herunder personlige oplysninger, kan videregives og på anden måde overføres til en overtagende, efterfølger eller erhverver som led i fusion, erhvervelse, gældsfinansiering, salg af aktiver eller lignende transaktioner, samt i tilfælde af en insolvens, konkurs eller modtagerskab, hvor information overføres til en eller flere tredjeparter som en af vores forretningsmæssige aktiver.
3. Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få oplysninger om de informationer vi har indsamlet om dig, kan du kontakte os på support@safehome.dk. Bemærk at mens eventuelle ændringer du foretager, vil blive afspejlet i aktive brugerdatabaser med det samme eller inden for en rimelig periode, kan vi beholde al information, du sender til sikkerhedskopiering, arkivering, forebyggelse af svig og misbrug, analyser, opfyldelse af lovmæssige forpligtelser eller hvor vi ellers indenfor rimelighedens grænser mener, at vi har en legitim grund til at gøre det.

Hvis du modtager markedsførings e-mail fra os, kan du til enhver tid fravælge dette ved at følge instruktionerne i e-mailen, ved at sende en forespørgsel til os via e-mail på support@safehome.dk, eller ved at skrive til os på adresse angivet i slutningen af denne politik.

Du vil fortsat kunne modtage administrative meddelelser fra os, selv efter at du ikke modtager kommercielle henvendelser fra os.

Såfremt du ønsker at alt data vi har indsamlet slettes helt, er der også mulighed for dette i henhold til EU dataforordningens ”retten til at blive glemt”. Du vil herefter ikke kunne modtage henvendelser fra os, hverken af kommerciel eller administrativ karakter.

4. Tredjeparts tjenester

Vores tjenester kan indeholde funktioner eller links til websteder og tjenester der leveres af tredjepart. Eventuelle oplysninger du giver på tredjepartswebsteder eller -tjenester, leveres direkte til operatørerne af sådanne tjenester og er underlagt disse operatørers politikker, og i tilfælde heraf også lovgivningsmæssige politikker, selvom de er tilgået via SafeHome tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller fortrolighed, sikkerhedspraksis og politikker for tredjepartswebsteder eller tjenester, som der linkes eller gives adgang til via tjenesten. Vi opfordrer dig til at undersøge tredjepartens privatlivs- og sikkerhedspolitik, inden du giver dem oplysninger.

5. Datasikkerhed

Vi anvender fysiske, ledelsesmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at tilsikre og forbedre integriteten og sikkerheden af personlige data, som vi indsamler og vedligeholder. Når dine personlige data er gemt af SafeHome, bruger vi computersystemer med begrænset adgang og faciliteter med fysiske sikkerhedsforanstaltninger. Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheden af den information, du sender til os eller gemmer dig på tjenesten, dette er på egen risiko. Vi kan heller ikke garantere, at sådanne oplysninger ikke er tilgængelige, afsløres, ændres eller ødelægges ved brud på vores fysiske, tekniske eller ledelsesmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi tager sikkerhedsbrud og datalækage meget alvorligt. Ved mistanke om datalækage iværksættes en række initiativer, der skal sikre vores kunder og brugere bedst muligt. Dette indebærer blandt andet afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne. Har du mistanke om, at dine data kan være lækket, bedes du til hver en tid tage kontakt til os.

Når du bruger, deler og opretter indlæg på SafeHome applikationer eller sociale netværk, er de personlige oplysninger og indhold som du deler synlige for andre brugere og kan læses, indsamles eller bruges af dem. Du er ansvarlig for de personlige oplysninger, du vælger at dele eller indsende i disse tilfælde. Hvis du for eksempel angiver dit navn og din e-mail adresse i et forumindlæg, er disse oplysninger offentlige. Udvis forsigtighed når du bruger disse funktioner.

6. Ændring og opdatering af denne politik

Det kan være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, derfor anbefaler vi at denne side besøges med jævne mellemrum. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi gøre os rimelige bestræbelser på at underrette dig om ændringen. For eksempel kan vi sende en besked til din e-mail adresse, såfremt vi har denne i vores system, eller generere en pop-up eller lignende meddelelse, som vises når du får adgang til tjenesterne. Din fortsatte brug af tjenestene, efter at den reviderede politik er trådt i kraft, indikerer at du har læst, forstået og accepteret den nuværende version af politikken.

7. Vores kontaktoplysninger

Kontakt os venligst med eventuelle spørgsmål eller kommentarer omkring denne politik, dine personlige oplysninger, vores brugs- og oplysningsskik eller dine samtykkevalg via e-mail på support@safehome.dk.


SafeHome ApS
Hovedgaden 55C, 1.
2970 Hørsholm
DANMARK

Vers.: 1.001